Právnická osoba

Postup krokov pre PRÁVNICKÉ OSOBY

Darovať môžete 1,5 % alebo 2 % z vašich daní, ak táto časť má hodnotu aspoň 8,30 €.  Ak chce daňovník poukázať organizácií 2% z dane, musí jej poukázať aj dar vo výške aspoň 0,5% z dane.

1. Stiahnite si tlačivo na daňové priznanie pre PO.

2. Súčasťou tlačiva je IV. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Tu vyplňte identifikačné údaje Nadácie Antona Tunegu.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

IČO: 30805465
Právna forma: Nadácia
Obchodné meno (názov):  Nadácia Antona Tunegu
Sídlo: Bajkalská 25, 821 01 Bratislava
Registračné číslo v notárskej komore: 9830

 

Ak ste v roku 2016 alebo do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane v roku 2014, čiže do 31. marca 2017, darovali ľubovoľnej organizácii financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať 2% z dane. V tomto prípade vyplníte v časti IV. kolónky 1 a 2. Minimálna výška poukázaných financií v prospech jedného prijímateľa je 8,30 €. Do 31. marca 2013 doručte tlačivo vášmu daňovému úradu a uhraďte daň.

 

V prípade nejasností alebo otázok nás neváhajte  kontaktovať, radi Vám poradíme.