Kontakt

Ing. Marek Degro
správca nadácie

Nadácia Antona Tunegu
Šulekova 2
SK-811 06 Bratislava I
Slovenská republika

IČO: 30805465
DIČ: 2020833364

Zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel: MV SR 203/Na-96/114-1

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.
Číslo účtu: 2666080202
Kód banky: 1100

IBAN: SK77 1100 0000 0026 6608 0202
SWIFT: TATRSKBX

Mobil: +421 908 334 344
E-mail: marek.degro@tunega.sk