Nadácia navrhla udelenie štátneho vyznamenania “tunegovcom”