Správna rada nadácie

Ján Figeľ, predseda správnej rady
Miriam Lexmann, členka správnej rady
Ivan Štefanec, člen správnej rady
Martin Florián, člen správnej rady
Roger Kiska, člen správnej rady

Marek Degro, správca nadácie

Emil Mucha, revízor