3. október: Ako vyliečiť Slovenské zdravotníctvo

Pozývame Vás na ďalšiu zo série verejných odborných diskusií, tento krát na tému súčasného stavu slovenského zdravotníctva.

REGISTRÁCIA

Program

8,30 – 9,00 Registrácia

9,00 – 9,50
Problematika liekovej politiky a lekárnictva  

Doc. MUDr. Norbert Lukán, PhD., LF UPJŠ, IZS,  Doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA, FaF UK Bratislava, PharmDr. Ondrej Sukeľ, SLeK, PharmDr. Slávka Porubcová, PhD., UN Bratislava, MUDr. Ján Hencel, MSc., IZS.

Ondrej Sukeľ, SLeK:  Základné princípy verejného lekárenstva ( 10 min. )
Tomáš Tesař, FaF UK: Rezervy v oblasti liekovej politiky a ich možné riešenia ( 10 min. )
Porubcová Slávka, NÚSCH: Princípy nemocničného lekárenstva   ( 10 min. )
9,50 10,45
Personálna problematika   a vzdelávanie v zdravotníctve

JUDr. Lýdia Budziňáková, OZ PSK, IZS, Doc. MUDr. Norbert Lukán, PhD., LF UPJŠ, SLK, IZS, Prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., LF UK, MUDr. Peter Visolajský, LOZ, Mgr. Elena Červeňáková, poslankyňa NR SR, Mgr. Iveta Lazorová, SKSaPa, RNDr. Monika Trechová, MPH, SKIZP, MUDr. Jozef Baláž, MUDr. Ján Hencel, MSc., IZS,

Lydia Budziňáková, Norbert Lukán, OZ PSK, LF UPJŠ, IZS : Vzdelávanie a personálna problematike v zdravotníctve  z pohľadu  regiónu.  ( 5 min. )
Juraj Šteňo, LF UK:  Vzdelávanie a personálne problémy u lekárov ( 10 min )
Peter Visolajský, LOZ: Vzdelávanie a personálne problémy u lekárov ( 5 min. )
Iveta Lazorová, SKSaPa: Vzdelávanie a personálne problémy u sestier ( 10 min. )
Monika Trechová, SKIZP: Vzdelávanie a personálne problémy u iných zdravotníckych pracovníkov ( 5 min. )

11,00 12,00
Riešenie nerovností vo financovaní, efektivite zdravotníctva a zdravia. Ing. Martin Smatana, MSc., MZ SR, IZP, Ing. Marcel Klimek, VŠZP, PhDr. Dajana Petríková,  Union ZP, Ing. Miriam Lapuníková, MBA, FNsP  FDR Banská Bystrica, MUDr. Ján Hencel, MSc., IZS

Martin Smatana IZP, MZ SR : Kde pramení neefektivita v systéme a čo s tým vieme spraviť? ( 20 min. )
Marcel Klimek, VŠZP: Chorobopis a liečba slovenského zdravotníctva ( 15 min. )
Dajana Petríková, Union ZP: Pohľady na financovanie ústavnej starostlivosti systémom DRG z pohľadu zdravotnej poisťovne ( 5 min.)
Miriam Lapuniková, FNsP Banská Bystrica: Pohľady na financovanie ústavnej starostlivosti systémom DRG z pohľadu ústavného zariadenia ( 5 min.)

12,00-13,00   OBED

13,00 14,00
Zlepšovanie a podpora zdravia, zdrav
é komunity, zdravotná gramotnosť
Prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc., LF MU ČR, MUDr. Jana Kollárová, RUVZ, Mgr. Tatiana Hruštic., Zdravé regióny,  Ing. Arch.  Radoslav Herda, Slovenský pacient, MUDr. František Orlovský, Ing. , Mgr. Tatiana Hruštic, Zdravé regióny p.o., Mgr. Ing.  Peter Zibura OnLine Slovensko, o.z. , MUDr. Ján Hencel, MSc. IZS

Jan Holčík, LF MU: Hodnota zdraví a zdravotní gramotnost  ( 15 min. )
Jana Kollárová, RUVZ: Možnosti využitia potenciálu podpory zdravia ( 10 min. )
Tatiana Hruštic, Zdravé regióny: Zdravé regióny. ( 5 min. )
Radoslav Herda, Slovenský pacient: Pohľad Slovenského pacienta na problematiku podpory zdravia a zdravotnej gramotnosti  ( 5 min. )
Peter Zibura, Online Slovensko: Digitálne zdravie ( 5 min. )

14,00 – 15,00
Reforma prvého kontaktu,

MUDr. Pavol Štec, ZVLD SR,  MUDr. Slavomír Sakal, MPH., ZVLD Družstvo, MUDr. Jirka Bartoš, SPL ČR, JUDr. Lýdia Budziňáková, OZ PSK, IZS, MUDr. Ján Hencel, MSc., IZS

Jirka  Bartoš, SVL, SPLČR: Nová koncepce všeobecného lekářství v ČR,  ( 15 min. )
Pavol Štec, ZVLD SR: Koncepčné financovanie všeobecného lekárstva – podmienka pevného základu systému zdravotnej starostlivosti  ( 15 min. )
Slavomír Sakal,  ZVLD družstvo: Financovanie prevodov ambulancií  na rezidentov bez potreby vlastných finančných zdrojov ( 15 min. )

15,10- 16,00
Riešenie problematiky n
áslednej a paliatívnej starostlivosti a možnosti zavedenia integrovanej sociálno – zdravotnej starostlivosti 
Prof. MUDr. Eva Grey, PhD,., MHA,  ÚSP VŠZaSP SA, PhDr. Soňa Gáborčáková, poslankyňa NRSR, Mgr. Elena Červeňáková, poslankyňa NRSR,  Mgr. Ján Kmeť, PhD.,  MUDr. Ján Hencel, MSc., IZS

Eva Grey: Ako zlepšiť sociálno-zdravotnú starostlivosť o paliatívnych pacientov a ich rodiny (10 min.)
Ján Kmeť, PhD.  Možnosti zavedenia integrovanej sociálno zdravotnej starostlivosti a inšpirácie z výsledkov  pilotného projektu ( 10 min.)
Elena Červeňáková : Dlhodobá starostlivosť z pohľadu sestier ( 10 min. )