Quo vadis slovenská obrana a bezpečnosť?

4. novembra sa v Bratislave uskutočnila konferencia na tému bezpečnosti a obrany. Zorganizovala ju Nadácia Antona Tunegu v spolupráci s nadáciou Hannsa Seidla, Centrom Wilfieda Martensa a Združením kresťanských podnikateľov a manažérov Slovenska. Išlo už o ôsmu zo série odborných konferencií, ktorých cieľom je spájať politikov s odborníkmi za účelom vytvorenia hodnotného hodnotového politického programu pre konzervatívnu politiku.

Podujatie otvoril podpredseda Národnej rady SR a predseda KDH Ján Figeľ ktorý sa venoval prioritám zahraničnej a bezpečnostnej politiky hnutia. Medziiným zdôraznil, že súčasná utečenecká kríza je náročnejšia ako kríza eura, lebo sa nedá riešiť iba peniazmi. Čo sa týka EÚ, zdôraznil: „Nechceme EÚ ako superštát, ale ako dobre zorganizované spoločenstvo, ktoré slúži občanom. Pánmi únie sú štáty a občania – nie naopak! Konflikty sa majú riešiť na základe medzinárodného práva. Sila je potrebná, ale sila nestačí. EÚ je i spoločenstvom hodnôt, preto ich má aj chrániť spoločnou obranou („Obranná únia“ – Spoločná bezpečnostná a obranná politika).

Prvý panel moderoval Mário Nicolini, jeden zo zakladateľov a čestný prezident Euroatlantického centra. Ivan Korčok, štátny tajomník MZVaEZ SR a splnomocnenec vlády SR pre predsedníctvo SR v Rade EÚ ozrejmil kľúčové priority Slovenska počas predsedníctva. Obrazne povedané, naše predsedníctvo bude znamenať, že si vyzlečieme tričko „Slovensko“ a oblečieme si tričko „EÚ“ – čiže budeme presadzovať priority hodnotené z pozície celej únie. Dobre zvládnuté predsedníctvo môže priniesť výrazný pozitívny posun vo vnímaní Slovenska partnermi v Európe, ale i vo svete. Medzi priority bude patriť energetika, digitálny trh, rozširovanie EÚ a pravdepodobne ešte stále aj migrácia. Veľmi významnou sa môže stať aj otázka Britského referenda o vystúpení z EÚ. Diskusiu v prvom paneli uzavrel Marián Majer, analytik Inštitútu pre stredoeurópsku politiku CEPI.

V bloku Ľudské práva a migračná kríza vystúpili Miroslav Mikolášik, poslanec EP za KDH, ktorý sa venoval Európskemu parlamentu vo vzťahu k ľudským právam, Martin Dilong, expert KDH pre zahraničie a ľudské práva sa zase venoval ľudským právam v politike KDH a Pavol Kossey, zahraničný tajomník KDH, uvažoval o vojnových konfliktoch, chudobe a migrácii.

Popoludní sa účastníci venovali téme medzinárodnej rozvojovej pomoci. Nerovnomerný vývoj v jednotlivých regiónoch sveta a s tým súvisiace migračné prúdy naznačujú, že táto téma bude mať oveľa väčšiu dôležitosť ako v minulosti. Anna Záborská, poslankyňa EP hovorila o mieste rozvojovej pomoci v politike EÚ, Juraj Benca, z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety priblížil široké spektrum rozvojových projektov tejto školy a napokon Radovan Gumulák, generálny sekretár SKCH predstavil aktivity Slovenskej katolíckej charity na poli rozvojovej pomoci vo viacerých krajinách tzv. tretieho sveta.

Záverečný panel bol venovaný aktuálnym bezpečnostným výzvam. Alexander Duleba, (SFPA) priblížil aktuálny vývoj konfliktu na východe Ukrajiny a jeho dôsledky na Slovensko, Jaroslav Naď (CEPI) hovoril o aktuálnych výzvach pre NATO. Peter Švec, poradca predsedu KDH pre bezpečnosť, zanalyzoval, čo je potrebné zmeniť v Ozbrojených silách SR. Ivan Šimko, expert KDH pre obranu predstavil svoje pohľady na priority brannej a bezpečnostnej politiky SR.

Na záver sa účastníkom prihovoril a celú konferenciu zhodnotil predseda Konzília KDH Peter Mach.

Fotky z tohto podujatia nájdete tu.