Ako vytvoriť dostatok pracovných príležitostí pre mladých ľudí?

Na pôde Národných dní kariéry v bratislavskej Inchebe priniesla 8. marca 2012 Nadácia Antona
Tunegu panelovú diskusiu k problematike zamestnávania mladých ľudí a možností ich uplatnenia sa na trhu práce. K danej téme sa vyjadrili panelisti, ktorí majú vplyv na zamestnanosť na Slovensku  z rôznych uhlov pohľadu, čo  poskytlo zaujímavý formát diskusie a komplexnosť názorov.

16

Na diskusii sa zúčastnil podpredseda vlády SR, Ján Figeľ, ako reprezentant štátu, pohľad makroekonóma do problematiky vniesol bývalý viceguvernér NBS, Martin Barto, Vladimír Sirotka zastupoval názory zamestnávateľov a živnostníkov a reprezentantom z oblasti školstva bol rektor Trnavskej univerzity v Trnave, profesor Marek Šmid.

Diskutujúci označili otázku zefektívnenia prepojenia vzdelávania s potrebami na trhu práce ako kľúčový nástroj pre efektívnejšiu politiku zamestnanosti na Slovensku.

Úlohou štátu v tomto procese má byť vytváranie priaznivých podmienok pre to, aby tento systém
vzdelávania a tvorby pracovných miest mohol efektívne fungovať. Medzi najväčšie prekážky pri tom
patrí najmä byrokracia, ktorá zbytočne zaťažuje zamestnávateľov a podnikateľov.

Z makroekonomického pohľadu je jedným z hlavných východísk pre tvorbu takéhoto efektívneho
prepojenia vytvorenie priaznivých podmienok pre motiváciu slovenských podnikov aby investovali
nie len do produkcie, ale aj do výskumu a vývoja.