Author: Slavomír Gregorík

Zákaz bohoslužieb je porušením ústavného práva

„Škodí spoločnosti, kto siaha na jej duchovný život a poškodzuje jej duševné zdravie,“ uviedol Ján Figeľ v liste premiérovi Igorovi Matovičovi a členom vlády. Zákaz verejných bohoslužieb považuje predseda Správnej rady Nadácie Antona Tunegu...

List primátorovi Bratislavy

Predseda Správnej rady Nadácie Antona Tunegu, Ján Figeľ navrhol primátorovi a Mestskému zastupiteľstvu Bratislavy, aby socha M. Čulena bola odstránená z Námestia slobody v Bratislave a na jej mieste bolo umiestnené vhodné súsošie A. Tunegu,...

Ján Pavol II. sa stal čestným občanom Bratislavy!

Návrhom na udelenie čestného občianstva Bratislavy Jánovi Pavlovi II. sa mesto zaoberalo na základe návrhu Jána Figeľa, predsedu Správnej rady Nadácie Antona Tunegu. (TASR) Mesto Bratislava 17. decembra odňalo čestné občianstvo sovietskemu diktátorovi Josifovi Stalinovi...