Demografická konferencia: V čom je tajomstvo pôrodnosti na Orave?


Pozývame Vás na odbornú konferenciu, ktorú sme pripravili v spolupráci s Konrad Adenauer Stiftung:

Demografická konferencia: V čom je tajomstvo vysokej pôrodnosti na Orave?

 Obecný úrad Oravské Veselé
029 62 Oravské Veselé 374

7. november 2017

 Registrácia na registrácia@tunega.sk alebo na tomto linku.

13.00   Obed
14.00   Otvorenie konferencie
Ing. Albín Maslaňák, strosta obce Oravské Veselé
Alojz Hlina, predseda KDH
Prof. MUDr. Eva Grey, PhD. MHA, lekárka, vysokoškolská profesorka

1. odborný blok

14.10   J. E. Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD, spišský diécezný biskup
14.30   RNDr. Peter Mach, poslanec VÚC, bývalý predseda Štatistického úradu SR
14.50   MUDr. Marian Tholt, Primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia, NsP Trstená
15.10   Videopríhovory: MUDr. Anna Záborská, europoslankyňa KDH
MUDr. Miroslav Mikolášik, europoslanec KDH
Ing. Ivan Štefanec, MBA, PhD, europoslanec KDH
15.25   Diskusia

15.45   Prestávka

2. odborný blok

16.00   prof. PhDr. Jozef Matulník, PhD., MPH, vedúci katedry sociológie, VŠ sv. Alžbety
16.20   doc. RNDr. Karol Pastor, CSc., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK
16.40   Svedectvo otca mnohopočetnej rodiny
17.00   Diskusia
17.20   Závery – Mgr. PaedDr. Renáta Ocilková, členka predsedníctva KDH

17.30   Kultúrny program – koncert skupiny Kéfas, občerstvenie

Tešíme sa na stretnutie!