Formovanie mladých ľudí k spoločensko-politickej angažovanosti.

Toto podujatie, formovanie mladých ľudí k spoločensko-politickej angažovanosti, začalo spoločnou večerou a úvodným stretnutím. Cieľom týchto aktivít bolo, aby sa dobrovoľníci medzi sebou spoznali a nadviazali dobré medziľudské vzťahy. Počas tohto víkendu sa dobrovoľníci naučili najmä ako komunikovať so svojimi spoluobčanmi na spoločensko-politické témy. Školením nás sprevádzali Martin Královič, šéf dobrovoľníkov na hudobnom festivale POHODA a Peter Žitňan člen expertného tímu Restartup, ktorí vysvetlili dobrovoľníkom akú nenahraditeľnú úlohu zohrávajú v kontexte politickej strany. Tak isto im vysvetlili ako sa majú správať v komunikácií s ľuďmi, s ktorými sa budú stretávať. Nadobudnuté informácie si mohli overiť v praxi počas workshopu, v ktorom si skúšali komunikáciu na spoločensko-politické témy, ktoré budú prevládať v najbližšom období. Ďalšími rečníkmi boli Stano Župa a Darius Anton Hatok. Prvý z menovaných vysvetlil dobrovoľníkov základy komunikácie na sociálnych sieťach a základné techniky fotografovania a natáčania videí. Darius Anton Hatok účastníkom predstavil komunikačnú stratégiu. Záverečné slovo si zobral Emil Mucha, ktorý zhrnul všetky základné informácie, ktoré dobrovoľníci dostali počas týchto dvoch dní. Ďakujeme za podporu partnerom podujatia Konrad Adenauer Stiftung a Združeniu kresťanských podnikateľov a manažérov SR.

IMG_1886 IMG_1884 IMG_1825 IMG_1823 IMG_1722 IMG_1721 IMG_1719