Gazdovský okrúhly stôl

Nadácia Antona Tunegu v spolupráci s Hanns Seidel Stiftung
Vás pozýva na
Gazdovský okrúhly stôl
Inline images 1
 
10. júla 2017 (pondelok)
od 15:00 do 19:00
Spišský salaš
Levočská Cesta 11
053 04 Spišské Podhradie
Budeme hovoriť o aktuálnych problémoch v oblasti chovu oviec a bryndziarstva.
Cieľom stretnutia je posilniť práva chovateľov na Slovensku.
Výstup bude prezentovaný na oficiálnom stretnutí s ministerkou pôdohospodárstva Gabrielou Matečnou v utorok 11. júla v Bratislave. Viac informácii o pripravovanom stretnuí nájdete tu.
V prípade záujmu o účasť prosíme o registráciu do 9. júla na registracia@tunega.sk.
Tešíme sa na spoločné stretnutie!