Pripravujeme tréningy pre kandidátov v komunálnych voľbách

Nadácia Antona Tunegu v spolupráci s Konrad Adenauer Stiftung Vám aj tento rok prináša kvalitné tréningy zamerané pre úspešné zvládnutie kampane vo voľbách do mestských a miestnych zastupiteľstiev, ktoré sa budú konať koncom novembra 2018. 

Cieľom je ponúknuť kandidátom balík najdôležitejších informácii ako uspieť v kampani dosiahnuť základný cieľ – byť zvolený. (formulácia posolstva, ako byť viditeľný, spracovanie letákov, D2D kampaň, komunikácia s voličom, ako sa predať za 30 sekúnd, …) 

Všetky informácie sú dopĺňané praktickými ukážkami a nácvikom. Lektori majú medzinárodné skúsenosti a dlhodobo aktívne pôsobia v oblasti politického marketingu, preto dokážu flexibilne reagovať na požiadavky a náročnosť publika tak, aby si aj skúsení kandidáti prišli na svoje.

 

.: Pre koho je tréning určený

Pre kandidátov na primátorov, starostov, kandidátov za poslancov do mestských a miestnych zastupiteľstiev ale aj členov volebných štábov, ktorým záleží na dobrom výsledku volieb a majú záujem pracovať. 

 

.: Termín a miesto    

10. – 11. august tréning pre východné Slovensko

17. – 18. august tréning pre stredné Slovensko

24. – 25. august tréning pre západné Slovensko

Konkrétne miesto konania bude vždy včas upresnené

 

.: Technické informácie 

Kapacita jedného tréningu je 20 účastníkov.

Potvrdeným účastníkom nadácia uhrádza ubytovanie z piatka na sobotu, plnú penziu a školiace materiály vrátane školiteľov. Priemerná cena nákladov tréningu na jednu osobu je 80 Eur.  

 

.: Účastnícky poplatok

Účastnícky poplatok je stanovený symbolicky na 20 eur/osoba.

Pre členov KDMS je účastnícky poplatok 5 eur/osoba.

 

.: Predbežný program

Piatok

14.00 príchod účastníkov

15.00 Mediálnytréning I. časť

 • prvý screening komunikačných schopností účastníkov tréningu ( bude vytvorený obrazový záznam, ktorý sa následne vyhodnotí aj s odporúčaním trénera)
 • špecifiká mediálnej komunikácie, fungovanie médií v SR, mediálna legislatíva
 • formulovanie posolstiev, techniky interview podľa case studies
 • Zadanie úloh pre nasledujúci deň

19.00 Večera

20.00 Základné pravidlá kampane na internete /Stano Župa/

 • Práca so sociálnymi sieťami, blogy
 • Web stánka a videoprofily
 • Dobré a zlé skusenosti

21.00 Diskusia s hosťom

 • Hosťom bude vždy úspešný komunálny, alebo regionálny politik z daného regiónu

Sobota

8.00 Raňajky

9.00 Mediálny tréning II. časť

 • Druhé testovanie komunikačných zručností (bude vytvorený obrazový záznam, ktorý sa následne vyhodnotí aj s odporúčaním trénera)
 • Neverbálna komunikácia, štýly sebaprezentácie
 • krízová komunikácia

11.00 Legislatíva a právny rámec komunálneho politika

 • Čo môže a čo nemôže ovplyvniť komunálny poslanec
 • Ktoré zákony by mal komunálny poslanec poznať
 • Tipy a dobré príklady z praxe

13.00 Záver a obed

 

 .: Registrácia: registracia@tunega.sk :.

 

.: Lektori

Nora Gubková sa venuje najmä poradenstvu v oblasti public relations ako aj komunikačným tréningom a moderovaniu odborných a spoločenských podujatí. Má za sebou úspešnú kariéru novinárky a televíznej moderátorky. Medzi jej klientov patrí: Zastúpenie EK na Slovensku, Rozhlas a televízia Slovenska, Televízia TA3, Televízia Markíza, Tlačová agentúra SITA, OTP, VÚB banka, DHL, Cisco Systems, VSE, Shell, Bundestag der BRD, vláda republiky Čierna Hora. Nedávno viedla workshop pod názvom Keď samospráva (ne)komunikuje pre renomované združenie PDCS. S Nadáciou Antona Tunegu spolupracovala aj pred komunálnymi voľbami v roku 2014.