NEXT Generation EU: Výzva pre Slovensko

Screenshot 2020-06-10 at 11.23.09Ako využiť nové európske zdroje na efektívne reformy v hospodárstve?

Pozývame Vás na verejnú odbornú diskusiu 26. júna 2020 o 9:30

Hotel Devín, Riečna 4, Bratislava, Slovakia

Konferencia bude realizovaná
za nadštandardných hygienických opatrení.

Pre online záujemcov bude možné sledovať diskusiu
prostredníctvom nášho Youtube kanála.

Registrácia pre záujemcov o fyzickú účasť
https://bit.ly/3fal9m0

PROGRAM

9:00 – 9:30                REGISTRÁCIA

9:30 – 9:40              ÚVODNÝ PRÍHOVOR
Mikuláš Dzurinda, prezident WMCES

9:40 – 9:45              ČO PRINÁŠA NOVÝ BALÍK
Lívia Vašáková, vedúca tímu ekonomických analýz, zastúpenie EK na Slovensku

9:45 – 11:00            1 PANEL: EURÓPSKY A NÁRODNÝ ROZMER 
Ivan Štefanec, poslanec Európskeho parlamentu KDH/EPP, predseda SME-Europe
Ivan Mikloš, prezident think-tanku MESA 10, bývalý minister financií
Tomáš Valášek, poslanec Národnej rady SR, predseda výboru NR SR pre Európske záležitosti
Andrej Stančík, poslanec Národnej rady SR, člen výboru NR SR pre Európske záležitosti

Moderátor: Marcela Šimková (TBC), šéfredaktorka, HN

11:10 – 12:30            2 PANEL: REGIÓNY – ZAMESTNANOSŤ – VZDELÁVANIE
Milan Majerský, predseda Prešovského samosprávneho kraja
Marek Šmid, bývalý rektor Trnavskej univerzity
Veronika Jankovičová, odborníčka na čerpanie európskych fondov
Mário Lelovský, viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov
Róbert Spišák, Združenie podnikateľov Slovenska

Moderátor: Marek Degro, riaditeľ, Nadácia Antona Tunegu

Počas podujatia bude možné klásť otázky prostredníctvom aplikácie Sli.do , #NextGenerationEU