Máme za sebou úspešné fórum o inováciách

12

Nadácia Antona Tunegu usporiadala  konferenciu o inováciách s názvom „How we did it“ (Ako sme to dokázali). Podujatia sa zúčastnilo vyše sto mladých ľudí, ktorí sa snažia rozvíjať svoje aktivity prostredníctvom vlastných firiem a podnikov. „Hlavným cieľom bolo prepojiť skúsenosti etablovaných podnikateľov so začínajúcimi, ukázať im, že je možné rozbehnúť úspešnú firmu aj na Slovensku a nebáť sa prísť s niečím inovatívnym. Pridanou hodnotou podujatia bola účasť podpredsedu Národnej Rady SR, Jána Figeľa, ktorý prejavil záujem o problémy mladých podnikateľov a vyjadril vôľu presadzovať lepšie podmienky v podnikateľskom prostredí,“ informoval nás správca nadácie Antona Tunegu Marek Degro. Medzi panelistov patrili aj Anton Zajac zo spoločnosti Eset, Michal Hrabovec z Anasoftu, Rastislav Kulich zo slovenského Google a Martin Bajaník zo svojou sieťou kaviarní Sthoor. Po motivačnom bloku úspešných podnikateľov nasledoval panel so začínajúcimi podnikateľmi. V závere prezentovali svoje možnosti podpory mladých podnikateľov podporné firmy ako KPMG, Neulogy alebo bruselská nadácie European Young Innovators Forum (EYIF). Začínajúcim podnikateľom bola ponúknutá aj možnosť konzultácií a mentoringu od tých úspešných, čo môže v začiatkoch podnikania rozhodnúť o úspechu alebo neúspechu firmy.

„Konferenciu bolo možné sledovať aj prostredníctvom internetu. Priniesla mnoho nových nápadov, ktoré môžu výrazne napomôcť rozvoju podnikateľského prostredia na Slovensku,“ uzavrel Marek Degro.