Meníme sídlo!

Od 1. apríla 2017 sídli nadácia na novej adrese:

Šulekova 2, 811 06 Bratislava