Mladí politici prijali v Bratislave deklaráciu o potrebe občianského vzdelávania