Nadácia navrhla udelenie štátneho vyznamenania „tunegovcom“

27. mája 2020 odoslal predseda správnej rady Nadácie Antona Tunegu, Ján Figeľ list prezidentke Slovenskej republiky, Zuzane Čaputovej so žiadosťou o udelenie čestného vyznamenania in-memoriam trojici obetí komunistického režimu. Ide o Antona Tunegu, Eduarda Tesára a Alberta Púčika.

„Ide o troch mladých spolužiakov z trenčianskeho gymnázia ktorí sa koncom 40-tych rokov rozhodli nevzdať občianskych slobôd dobrovoľne, ale o tieto práva s nastupujúcim režimom zápasiť. Nebáli sa čeliť riziku prenasledovania a odsúdenia. Nakoniec ako mladí, 25 roční členovia podzemného antikomunistického kresťanského hnutia obetovali aj to najcennejšie, svoj život,“ dopĺňa v liste Ján Figeľ.

O ocenení rozhoduje prezidentka aj na základe posúdenia okolností a odporúčania poradného orgánu v prezidentskom paláci. Definitívne rozhodnutie očakávame na jeseň. Prípadne ocenenie by tak mohli prevziať pozostalí členovia rodín už v januári budúceho roku.

O význame takéhoto kroku hovorí Ján Figeľ: „Sme presvedčení, že viac ako kedykoľvek predtým je dnes potrebné pomenovať a prezentovať vzory statočnosti, rozvahy a ochoty zápasiť o demokraciu a slobodu. Keďže vieme, že nie je samozrejmosťou.“

Kópia listu: Oslovenie_Prez_kanc_Vyznamenanie