Nadácia sa stala plnohodnotným členom Centra pre európske štúdia

10. máj 2012 sa zapíše do histórie nadácie významným spôsobom. V tento deň sme sa po splnení všetkých požadovaných kritérií stali oficiálnym členom Centra pre európske štúdia (CES).

Členstvom v danej organizácii posilníme svoju pozíciu na medzinárodnej pôde nadácii blízkych hodnotám EPP. Budeme sa tak môcť ešte výraznejšie zapájať do tvorby Európskej politiky a prezentovať sa na medzinárodnej pôde. S členstvom je spojená aj podpora pri organizovaní rôznych odborných podujatí na medzinárodnej úrovni. Spolu s Nadáciou Antona Tunegu sa členmi stali aj tri ďalšie nadácie – Alcide De Gasperi Foundation z Talianska, Instituto Amaro da Costa z Portugalska a Kós Károly Academy Foundation z Rumunska. Spolu tak CES združuje už 25 nadácií z 20 členských krajín.

Centre for European Studies (CES) je európska think-thank platforma pri Európskej ľudovej strane (EPP), ktorá pôsobí na európskej pôde už 5 rokov. Jej hlavným cieľom je posilňovanie európskeho povedomia, hodnôt a ich zachovanie pre budúce generácie. Zakladateľom tejto platformy je prezident EPP, Wilfried Martens. Medzi jej hlavné aktivity patria medzinárodné odborné semináre a konferencie na aktuálne témy s najvýznamnejšími predstaviteľmi spoločenského a politického života a vedecko-výskumná činnosť, ktorej výstupmi sú mnohé hodnotné publikácie.