Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek nadácie kliknutím na nasledovný link:

REGISTRÁCIA

V zmysle ustanovení, Nariadenia EP A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), svojím podpisom na tomto formulári, ktorý sa nachádza na WEB sídle Nadácie Antona Tunegu, vyjadrujete slobodný, informovaný a jednoznačný súhlas so spracovaním vašich osobných údajov našou spoločnosťou. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujete výhradne pre aktivity Nadácie Antona Tunegu. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete kedykoľvek odvolať, prostredníctvom zaslania mailu na adresu info@tunega.sk