Správna rada

Správnu radu nadácie tvoria:

Ján Figeľ, predseda správnej rady
Miriam Lexmann
Ivan Štefanec
Martin Florián
Martin Timcsák

Správca nadácie:
Marek Degro

Revízor:
Emil Mucha