Podnikateľské prostredie a podpora rodinných, malých a stredných podnikov.

18053647834_07c0c46b8b_o

V stredu, 10 júna sa v Bratislave uskutočnila medzinárodná konferencia zo série Fórum Plus na tému Podnikateľské prostredie a podpora rodinných, malých a stredných podnikov. Diskusiu zorganizovala Nadácia Antona Tunegu v spolupráci s Bavorskou nadáciou Hanns Seidel Stiftung a Wilfried Martens Centre for European Studies v Brusseli.

Cieľom konferencie bola bilaterálna výmena skúsenosti mezi Slovenskou republikou a Bavorskom pri tvorbe vhodných podmienok pre malých a stredných podnikateľov. Na základe pozvania od predsedu KDH Jána Figeľa prijal pozvanie na stretnutie Ingo Friedrich, dlhoročný podpredseda CSU a člen prezídia Európskej ľudovej strany.

Podujatie otvoril riaditeľ Hanns Seidel Stiftung, Dr. Martin Kastler.

Podpredseda Národnej rady SR a predsedu KDH Ján Figeľ zdôraznil, že Kresťanskodemokratické hnutie už dva krát predkladalo novelu zákona o rodinnom podnikaní, avšak poslanci Smeru návrh zakaždým zamietli. Za KDH sa podujatia zúčastnil aj predseda Hospodárskeho výboru Národnej rady SR Ján Hudacký a podpredseda KDH Peter Belinský, ktorý je zároveň ombudsmanom KDH pre živnostníkov.

Ingo Friedrich, porovnal ekonomickú situáciu na Slovensku a v Bavorsku. Pred pádom železnej opony bola situácia v oboch krajinách rovnaká. „Ostanté republiky prispievali Bavorsku a teraz Bavorkso zabezpečuje takmer 50% HDP celého Nemecka,“ hovorí Friedrich. K úspechu je potrebné nebáť sa stanoviť si ambiciózne ciele, vybudovať ich základe hodnôt a tradícii a kontinuálne sa vzdelávať. „Netreba zabúdať ani na fakt, že nie štát, ale práve malé a stredné podniky vytvárajú pracovné miesta,“ dodal Friedrich.

Výkonný riaditeľ SME Europe Horst Heitz poznamenal, že EPP je jedinou politickou frakciou v rámci Európskeho parlamentu, ktorej súčasťou je aj zväz malých a stredných podnikateľov a v súčasnosti eviduje 400 tisícovú člensku základňu. Ako na záver dodal, kľúčovou úlohou zo strany štátu pre zdravý rozvoj SMEs je podpora inovácií, vzdelávanie na akademickej pôde ale aj v praxi a prepracovaná infraštruktúra.

Rakúsky ekonóm Christof T. Zellenberg sa zamyslel nad vzťahom rodiny a podnikania. Zdôraznil význam potreby zachovania tradičného modelu rodiny ako východiska pre budúcnosť. Druhým rovnako dôležitým kritériom pre zachovanie vysokej ekonomickej úrovne spoločnosti je ekonomická sloboda. Vysoké daňové zaťaženie, prílišná byrokracia oberá spoločnosť o slobodu.

Podujatia sa zúčastnilo 70 účastníkov, medzi kotrými figurovali najmä čelní predstavitelia zamestnávateľských zväzov a asociácií, podnikatelia ale aj ekonómovia či veľvyslanci. Myšlienky a nápady z konferencie budú zapracované do programových téz kresťanských demokratov na Slovensku.

Viac fotografií z konferencie nájdete tu