Pozvánka na medzinárodnú konferenciu s názvom „Koncepcia začlenenia Rómov na Slovensku“

Nadácia Antona Tunegu, v spolupráci s Centrom pre európske štúdiá a Hanns-Seide-Stiftung vás pozýva na medzinárodnú konferenciu – Koncepcia začlenenia Rómov na Slovensku, pod záštitou podpredsedníčky KDH, Miroslavy Szitovej, ktorá sa uskutoční

22januára 2014 v hoteli Yasmin v Košiciach.

Cieľom konferencie a následných workshopov bude pripraviť legislatívne podklady pre zmenu podmienok života Rómov na Slovensku, zmiernenie napätia medzi majoritou a minoritou a eliminácia extrémizmu. V jednotlivých paneloch sa bude diskutovať o najvážnejších témach Rómskej problematiky na Slovensku i v zahraničí. Po konferencii bude v priebehu polroka nasledovať séria workshopov zameraných na oblasti: zdravotníctvo, zamestnanosť, vzdelávanie, bývanie, pôsobenie samosprávy, cirkví a neziskových organizácii.

Medzi najvýznamnejších rečníkov patria:

Miroslav Pollák, bývalý splnomocnenec Vlády SR, tvorca stratégie, Ústav rómskych štúdií, Prešovská univerzita
Alexander Mušinka, antropológ, Ústav rómskych štúdií, Prešovská univerzita
Vít Novotný, zástupca Centra pre európske štúdia, Brusel
Ivana Merhautová, KDU-ČSL, Česká republika
Lívia Jaróká, poslankyňa Európskeho parlamentu, Maďarsko
Jaroslav Kling, zástupca United Nations Development Programme (UNDP) pre Slovenskú republiku
Bill Baker, občiansky aktivista v oblasti rómskej problematiky, USA

a ďalší…

Program konferencie nájdete tu.

Všetky príspevky z konferencie budú zaradené do zborníka, ktorý účastníkom zašleme po konferencii.

V prípade záujmu o účasť na konferencii, prosíme, o potvrdenie účasti do pondelka 20. januára 2014.