Screenshot 2019-05-24 at 15.38.15

Ochrana manželstva v ústave Slovenskej republiky

3.00 €

Táto publikácia je príspevkom k lepšiemu poznaniu okolností prijatia novely Ústavy Slovenskej republiky v júni 2014, ktorá sa týkala definície, ochrany a podpory manželstva a zmien v systéme slovenského súdnictva. Je zostavená z prejavov, článkov a rozhovorov s predkladateľom Jánom Figeľom (KDH) a tiež z predložených a prijatých parlamentných dokumentov, listov a súvisiacich fotografií.

Bližšie informácie

Screenshot 2019-05-24 at 15.38.15