Správna rada nadácie

Ján Figeľ, predseda správnej rady
Miriam Lexmann, členka správnej rady
Ivan Štefanec, člen správnej rady
Emil Mucha, člen správnej rady
Martin Timcsák, člen správnej rady

Slavomír Gregorík, správca nadácie

Peter Novák, revízor