Štartujeme sériu odborných workshopov o riešení problémov segregovaných komunít. Začíname témou: Zdravotná starostlivosť

Podľa posledného prieskumu agentúry MVK z minulého týždňa, sa najpálčivejším problémom Slovenska, ktorý nedokáže vláda riešiť stala, problematika ľudí žijúcich v segregovaných komunitách a táto téma odsunula nezamestnanosť z čela problémov našej krajiny. Napätie medzi majoritou a minoritou žijúcou v komunitách sa stupňuje a konkrétna implementácia už pripravených riešení je v nedohľadne. Nadácia Antona Tuengu v spolupráci s Miroslavou Szitovou, podpredsedníčkou KDH preto reaguje na túto situáciu a v nadväznosti na našu medzinárodnú konferenciu prinášame sériu pracovných seminárov, ktorých cieľom je prepojiť teóriu s praxou, odborníkov s vládou a nájsť cestu v tejto neľahkej situácií. Začíname už budúci týždeň 20. februára v segregovanej osade vo Veľkej Lomnici.

Slovensko prijalo v roku 2012 Stratégiu začlenenia Rómov do spoločnosti do roku 2020. Táto stratégia bola ocenená ako najlepšia v Európe. Zaviazali sme sa v nej naplniť určité ciele a štvrťročne o priebehu podávame výkazy.  Cieľom piatich stretnutí je analyzovať, porovnať a sformulovať na základe osobnej skúsenosti a diskusie s odborníkmi závery pre naplnenie cieľov schválenej stratégie, ktoré budú podkladom pre legislatívu a dlhodobý program Kresťanskodemokratického hnutia. Prvý je na tému zdravotníctvo, ďalšie sa budú venovať problematike bývania, vzdelávania, zamestnanosti, pôsobenia cirkví, neziskových organizácií a samosprávy. Workshop je určený pre zdravotníckych terénnych pracovníkov, zástupcov štátnych inštitúcií, verejných činiteľov, aktivistov a odbornú verejnosť venujúcu sa danej téme.

Pozvanie na seminár prijalo množstvo odborníkov z praxe, medzi inými aj:

Miroslav Pollák, tvorca stratégie, zámer stratégie v oblasti zdravotníctva
Ján Raclavský,zástupca splnomocnenca SR pre rómske komunity, súčasný stav plnenia a aktivity splnomocnenca a vlády SR
Peter Duda, starosta obce Veľká Lomnica
Ivan Uhliarikposlanec NR SRminister zdravotníctva v rokoch 2010-2012,
Andrej Belák, antropológ, systém zdravotníctva a zdravie vylúčených spoločenstiev
Jozef Krak, lekár, Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Daniel Höhr, Union poisťovňa
Richard Koky, koordinátor (spádová oblasť Poprad)
Peter Marko, lekár, prezident Slovenskej spoločnosti všeobecného lekárstva, člen riadiaceho výboru Platformy na podporu zdravia znevýhodnených skupín
Bill Baker  aktivista, USA
Laco Oravec  Nadácia Milana Šimečku
Tomáš Hrustič  Národný demokratický inštitút (NDI)

a ďalší …

Podujatie sa uskutoční

20. februára 2014 od 8.30 v Hoteli Agro,

Tatranská 199,
Veľká Lomnica
http://www.hotelagro.sk/

V prípade záujmu, prosíme, potvrďte Vašu účasť do 17. 2. 2014 na marek.degro@tunega.sk